จังหวัดกาฬสินธุ์
เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณกาล มีความเจริญด้านอารยธรรมเก่าแก่นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งขุดไดโนเสาร์ และมีศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
WYSIWYG Web Builder