จังหวัดศรีสะเกษ
มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่างๆ กัน มีมรดกทางวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น ปราสาทหิน และปรางค์กู่ศิลปะขอม มีแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในเช่น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ผามออีแดง ปราสาทหินบ้านปราสาทต่างๆ
WYSIWYG Web Builder