จังหวัดอุบลราชธานี
มืองขนาดใหญ่ริมฝั่งโขงที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี  เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติฝั่งอีสาน มีปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดแปลก “เทศกาลกุ้งเดินขบวน” ที่จะมีให้ชมปีละครั้ง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่อัศจรรย์และดูแปลกตา เช่น สามพันโบก น้ำตกห้วยหลวง มีเทศกาล
ที่สำคัญ คือ การแห่เทียนพรรษา
WYSIWYG Web Builder