จังหวัดชัยภูมิ
เป็นที่ตั้งของอารยธรรมที่เก่าแก่ โดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านช้าง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่น ทุ่งดอกกระเจียว มอหินขาว และภูคิ้ง
WYSIWYG Web Builder