จังหวัดยโสธร
เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ และยังมีการทำจรวดยักษ์เพื่อทำการแข่งขันประกวด ซึ่งถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญในเรื่องของการขอฝน มีวัดมหาธาตุยโสธร เป็นเจดีย์เก่าแก่ได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี พระธาตุก่องข้าวน้อยซึ่งเป็นเจดีย์สมัยขอม นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านทำหมอนขิต
(หมอนทรงสามเหลี่ยม) บ้านศรีฐาน
WYSIWYG Web Builder