จังหวัดเชียงใหม่
ประตูสู่เส้นทางอารยธรรมล้านนา มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยชาวต่างชาติ อัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม ประชาชนพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น หมู่บ้านแม่กำปอง ดอยอินทนนท์
WYSIWYG Web Builder