กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีประชากรมากที่สุดในประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง  การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสารและความเจริญของประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดและวัง มีแหล่งช้อปปิ้ง และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งเรือชมทัศนียภาพเมืองหลวง เดินชมตลาดเก่า เมืองเก่า มีชุมชนโบราณ ชุมชนชาวจีน มีสวนสัตว์ รวมไปจนถึงเป็นแหล่งรวม Street Food ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ
WYSIWYG Web Builder