WYSIWYG Web Builder
จังหวัดพัทลุง
เมืองแห่งขุนเขาอกทะลุที่เงียบสงบ มีควาสวยงามเต็มไปด้วยธรรมชาติ ทั้งทะเลสาบ ทะเลดอกบัว รวมถึงมีประเพณีแข่งโพนลากพระ เป็นเมืองต้นกำเนิดหนังตะลุงและโนราห์