จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศเย็น และมีหมอกปกคลุมตลอดทั้ง 3 ฤดูของปีด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น คือ อำเภอปาย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ปางอุ๋ง
WYSIWYG Web Builder