จังหวัดบึงกาฬ

พื้นที่เป็นแนวยาวทอดตามแม่น้ำโขงมีตลาดนัดไทย-ลาววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง