จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นเมืองอันเก่าแก่ขึ้นชื่อในเรื่องของดินแดนภูเขาไฟเมืองไทยและเป็นแหล่งรวมอารยธรรมขอมโบราณ เป็นดินแดนปราสาทหิน
มากมายไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม มีงานศิลปหัตถกรมลือเลื่องคือ ผ้าไหมและผ้ามัดหมี่นาโพธิ์