จังหวัดลำปาง

เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมีรถม้าซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด มีแหล่องท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีน้ำพุร้อน รวมถึงเป็นเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์