จังหวัดเลย

เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้นานาชนิด สถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ภูกระดึง ภูเรือ เชียงมีประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่นซึ่ง ได้แก่ ผีตาโขน