จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดชายแดนภาคอีสานของไทย เปรียบเสมือนเป็นประตู่สู่กลุ่มประเทศอินโดจีน เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม และวิถีชีวิตผู้คนที่น่าสนใจเต็มไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำแบบใคร มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ