จังหวัดนครพนม

เมืองที่เงียบสงบโดดเด่นเรื่องของธรรมชาติและธรรมะ อาหารพื้นบ้าน และ จุดชมวิวริมโขง