จังหวัดหนองบัวลำภู

เมืองแห่ง
ธรรมชาติอันสวยงาม อุดมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นโบราณสถานและหมู่บ้านหัตถกรรมที่น่าสนใจในท้องถิ่น