จังหวัดแพร่
ประตูเมืองแห่งล้านนา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งปี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามโดดเด่นทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก