จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติ โดยเฉพาะขอมโบราณที่ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยอีสานได้อย่างลงตัว