จังหวัดสุโขทัย

มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาแห่งอดีตและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ ผ่านโบราณสถานสำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกและยังคงไว้ซึ่งความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเรียบง่ายในบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติ