สมัครเลย! (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มีนาคม ตามเวลาประเทศไทย)
1. อ่านกฎทุกข้ออย่างระเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. ตรวจสอบสถานที่ ที่คุณจะสามารถถ่ายภาพยนตร์สั้นของคุณ
3. ค้นหาสถานที่ที่คุณสนใจ และหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและลักษณะพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ
4. เลือกกลุ่มและสถานที่ด้านล่างนี้
คำแนะนำ: ถ้าคุณเลือกสถานที่ด้านล่างนี้แล้ว คุณจะเข้าไปยังหน้าของใบสมัคร และคุณสามารถทำการสมัครได้ถึง 2 ครั้ง แต่ใบสมัครแต่ละอันจะต้องเลือกสถานที่ไม่ซ้ำกัน


สมัครเข้าร่วมโครงการ