ติดต่อ

Thailand Short Film Competition จัดโดย กองกิจการภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของกรมการท่องเที่ยว

กองกิจการภาพยนตร์
ชั้น 4 อาคาร 2 กรมการท่องเที่ยว
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ติดต่อสอบถามได้ที่ tsfc.thailand@gmail.com
หรือที่เพจ https://www.facebook.com/thailandshortfilmcompetition/