ประเทศไทยมีสถานที่สวยงามสำหรับถ่ายทำภาพภาพยนตร์หลากหลายสถานที่
สำหรับการแข่งขันโครงการ  Thailand Short Film Competition ในปีนี้ได้กำหนดเรื่องราวมาเป็น
“รักษ์ไทย รักษ์โลก" โดยกำหนดพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คลิกกลุ่มสถานที่ด้านล่างเพื่อค้นหาข้อมูล