ประเทศไทยมีสถานที่สวยงามสำหรับถ่ายทำภาพภาพยนตร์หลากหลายสถานที่ สำหรับการแข่งขันของโครงการ  Thailand Short Film Competition ในปีนี้ได้กำหนดเรื่องราวมาเป็น “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกำหนดพื้นที่ถ่ายภาพยนตร์สั้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ทั่วประเทศไทย
คลิกกลุ่มสถานที่ด้านล่างเพื่อค้นหาข้อมูล
WYSIWYG Web Builder